Coaching Indywidualny

poznaj siebie i wykorzystaj mocne strony

Korzyści

Zwiększona skuteczność działań

..więcej
Rolą coacha w tej relacji jest wspieranie Klienta w zobaczeniu „szerszego obrazka” – wszystkich wątków danego problemu, obejrzenia go z różnych stron, sprawdzenia możliwych rozwiązań, odnalezienia dostępnych zasobów jak i wygenerowania motywacji do działania. To wszystko sprawia, że skuteczność działań zdecydowanie rośnie.

Łatwość w realizowaniu skomplikowanych zdań i podejmowaniu wyzwań

..więcej
Często to co się najpierw wydaje bardzo skomplikowanym i trudnym zadaniem, po sesji coachingowej staje się bardziej dostępne, zrozumiałe. Dodatkowo, odnalezienie większości zasobów w postaci innych osób, które są blisko, umiejętności własnych, indywidualnej motywacji, pozwala na zadania spojrzeć z większą lekkością i odwagą.

Samodzielność

..więcej
Rolą coacha i sesji coachingowych jest uruchomienie w Kliencie jego własnych potencjałów. Dodatkowo, brak dyrektywności w metodzie i duża przestrzeń dla indywidualnych działań Klienta powoduje wzmocnienie jego poczucia siły i sprawczości w działaniach.

Podejmowanie trafniejszych decyzji

...więcej
Czasem podejmujemy lub jesteśmy zmuszeni podejmować, jakieś decyzje na podstawie zbyt małej ilości faktów, informacji lub wiedzy na dany temat. Coaching wspiera proces poszerzania tych zasobów dodatkowo wzmacniając ich ilość o spotkanie z emocjami. Emocje często pomijamy w podejmowaniu „racjonalnych” decyzji a przecież są po to by nam właśnie służyć, do czego często zapraszamy.

Innowacyjne podejście, kreatywność

...więcej
W naszym podejściu i stylu prowadzenia coachingów wykorzystujemy metody kreatywnego myślenia. Posługujemy się różnymi rodzajami narzędzi uruchamiającymi proces twórczy. Zarówno takimi, które uwalniają spontaniczne myślenie jak i takimi, które uruchamiają różne części naszego mózgu. To modeluje sytuację, w której uczestnik procesu próbuje przenieść poznane techniki na obszar swojej indywidualnej pracy.

Postawa proaktywna, większa motywacja i satysfakcja z pracy

...więcej
Gdy w procesie coachingowym zwiększy się poczucie siły i sprawczości Klienta, odczuwa on większą potrzebę wpływu na swoje życie, w tym i pracę zawodową. Gdy zaczyna aktywnie uczestniczyć w kreowaniu i realizowaniu swoich zadań, które przynoszą wymierne korzyści, rośnie jego zadowolenie co przekłada się na satysfakcję z pracy i motywację do podejmowania dalszych działań.

Wyższy poziom obsługi klienta (wewn. i zewn.)

...więcej
Coaching to taka metoda, w której jednym z głównych narzędzi jest uważności. Uważność na siebie, ale i na to co mówi coach. Ćwiczenie takiej umiejętności w dzisiejszych, przeładowanych bodźcami czasach, jest dość rzadką możliwością, ale i ważną umiejętnością. To także ważne narzędzie w budowaniu relacji. Trudno jest ją budować nie będąc uważnym na czyjeś, ale i na swoje potrzeby. Gdy zaczynamy je zauważać, poziom obsługi klienta wewn. i zewnętrznego zdecydowanie rośnie. Odpowiadając na jego potrzeby przy uważnym kontrolowaniu własnych, stwarza większe możliwości budowania jego satysfakcji.

Współodpowiedzialność i współpraca

...więcej
Umiejętność brania odpowiedzialności i podejmowania efektywnej współpracy, jest naturalną konsekwencją poczucia wartości, sprawczości i umiejętności bycia uważnym na potrzeby innych.

Niższe koszty dzięki zwiększonej efektywności

...więcej
Gdy mamy wokół siebie pracowników, którzy są zaangażowani, przejawiają inicjatywę, biorą odpowiedzialność, efektywność pracy zdecydowanie rośnie. A to znaczy, że jest zdecydowanie mniej „pustych przebiegów”, w krótszym czasie można wygenerować zakładane przychody mniejszym nakładem sił. To co powoduje obniżenie kosztów to jeszcze efekt udrożnionych procesów, eliminacji błędów, zidentyfikowania niepotrzebnych przestojów.

Zacznij, to łatwe

w

20 min darmowa rozmowa

Możemy skontaktować sie na komunikatorze lub telefonicznie, porozmawiamy o Twoich potrzebach. Dobierzemy odpowiedni harmonogram spotkań

Zarezerwuj Spotkanie

Wykorzystaj aplikacje do rezerwacji, znajdź pasujący termin i opłać sesję, Dostaniesz powiadomienia via email z terminem spotkania. Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz faktury musisz zaznaczyć odpowiednie pola w formularzu rezerwacji.

Sesja

System wyśle Ci przypomnienie, dostaniesz e-maila z linkiem do Zoom meetings. Sesję możesz rozpocząć zarówno z wykorzystaniem aplikacji jeśli jesteś jej użytkownikiem, lub za pośrednictwem przeglądarki internetowej

JAK TO WYGLADA

Coaching to spotkanie.

Czas trwania – 1,5 h. Spotykamy się co 1-2-3 tygodnie.

Spotkanie jest rozmową.

Rolą coacha jest (poprzez uważne i aktywne słuchanie, zadawanie pytań, prowadzenie ćwiczeń) wsparcie Klienta w zobaczeniu jak najszerszego kontekstu omawianego zjawiska,  odnalezieniu wszelkich dostępnych mu zasobów, uaktywnieniu motywacji do realizacji celu, ułożeniu drogi dojścia do celu i ostatecznie jego osiągnięciu.

Liczba sesji zależy od tematu/celu

Standardowo pracujemy w blokach: 1 sesja, 3 sesje lub 6 sesji.

Pin It on Pinterest

Share This
Call Now Button