Coaching grupowy 

Korzystaj z sumy wiedzy, umiejętności i doświadczenia uczestników

Coaching Grupowy

Dedykowany menadżerom lub grupie pracowników z różnych zespołów, którzy mają wspólny cel lub projekt.Jest to proces, w którym bierze udział cała grupa jednocześnie (min 2 os. max 12 os.). Praca polega na umiejętnym wykorzystaniu zasobu jakim są dla siebie wszyscy członkowie. Korzystając z sumy swojej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, wspólnie tworzą potrzebne im rozwiązania.

Korzyści
 • uczestnicy uczą się doceniać różnice pomiędzy sobą i z nich korzystać,
 • uczestnicy poznają swoje zasoby i umiejętnie je wykorzystują,
 • uczestnicy uczą się efektywnie komunikować,
 • budzi się więź, dzięki której są dla siebie nie tylko źródłem wiedzy ale i wsparciem,
 • uczestnicy budują swoją siłę jako samodzielnego zespołu, który może sprostać większości zadaniom,
 • indywidualnie buduje się poczucie wartości, wpływu i siły do podejmowania wyzwań,
 • rodzi się motywacja i poczucie odpowiedzialności za siebie, zespół i organizację, w której pracują.
Kiedy?
 • Gdy firma potrzebuje nowej energii,
 • gdy firma chce zwiększyć swoją efektywność,
 • gdy firmie zależy na podniesieniu wybranych kompetencji,
 • gdy firma chce się rozwijać, zdystansować konkurencję, zintensyfikować swoje działania, gdy firma szuka nowych, strategicznych rozwiązań,
 • gdy firma zdecydowała, że współpraca grupy managerskiej jest potrzebna,
 • gdy firma chce udrożnić procesy i komunikacje wewnątrz organizacji,
 • gdy firma chce zunifikować strategie zarządzające, wprowadzić nową kulturę, zaszczepić nowe wartości – przeprowadzić zmianę,
 • gdy firma postawiła przed grupą managerów konkretne zdanie (np. osiągnięcie danego poziomu sprzedaży, podniesienie kompetencji, stworzenie planu, zidentyfikowanie nowych rynków itp.).Dla każdej organizacji, która chce się rozwijać i maksymalnie wykorzystywać swoje zasoby.
Jak to wygląda?
 • Coaching to spotkanie.
 • Czas trwania – od 3 do 8 h.
 • Spotykamy się co 2-3 tygodnie.
 • Liczba sesji zależy od tematu/celu – standardowo pracujemy w blokach: 1 sesja, 3 sesje lub 6 sesji.
 • Spotkanie jest rozmową. Rolą coacha jest (poprzez uważne i aktywne słuchanie, zadawanie pytań, prowadzenie ćwiczeń) wsparcie grupy w zobaczeniu jak najszerszego kontekstu omawianego zjawiska, odnalezieniu wszelkich dostępnych im zasobów, uaktywnieniu motywacji do realizacji celu, ułożeniu drogi dojścia do celu i w ostatecznym jego osiągnięciu.
Przykładowe tematy
 • Efektywna współpraca – wzrost biznesu
 • Motywacja dla managerów
 • Praca z konfliktem
 • Praca z celem – realizacja „targetu”
 • Świadomość kluczem do efektywnego działania
 • Emocje w biznesie
 • Budowanie relacji
 • Efektywna komunikacja panaceum na wszystko
 • Praca ze zmianą…

Coaching Zespołowy

Jest to proces, w którym bierze udział cały zespół/dział wraz ze swoim managerem lub bez niego. Polega na pracy na potencjale zespołu jak i każdego członka z osobna. Korzystając z sumy wiedzy uczestników coachingu, ich umiejętności i doświadczeń, wspólnie generowane są potrzebne rozwiązania.

Korzyści

dzięki tego typu pracy:

 • zespół uczy się doceniać różnice pomiędzy sobą i z nich korzystać,
 • zespół poznaje swoje zasoby i umiejętnie je wykorzystują,
 • zespół uczy się efektywnie komunikować,
 • budzi się więź, dzięki której członkowie zespołu są dla siebie nie tylko źródłem wiedzy ale i wsparciem,
 • zespół buduje swoją siłę jako samodzielnej grupy, która może sprostać większości zadaniom,
 • indywidualnie buduje się poczucie wartości, wpływu i siły niezbędnej do podejmowania wyzwań,
 • rodzi się motywacja i poczucie odpowiedzialności za siebie, zespół i organizację, w której pracują.
Kiedy?
 • Gdy zespół potrzebuje nowej energii,
 • gdy staje przed nowymi wyzwaniami,
 • gdy chce zwiększyć swoją efektywność,
 • gdy jest potrzeba udrożnienia komunikacji,
 • gdy potrzebna mu integracja.

Dla każdego zespołu, który chce się rozwijać i maksymalnie wykorzystywać swoje zasoby

Jak to wygląda?
 • Coaching to spotkanie.
 • Czas trwania – od 3 do 8 h.
 • Spotykamy się co 2-3 tygodnie.
 • Liczba sesji zależy od tematu/celu – standardowo pracujemy w blokach: 1 sesja, 3 sesje lub 6 sesji.
 • Spotkanie jest grupową rozmową.
 • Rolą coacha jest (poprzez uważne i aktywne słuchanie, zadawanie pytań, odzwierciedlanie, prowadzenie ćwiczeń) wsparcie grupy  w zbudowaniu silnego i gotowego do efektywnej pracy nad postawionymi celami, zintegrowanego zespołu.
Przykładowe tematy
 • Świadomość kluczem do efektywnego działania
 • Emocje w biznesie
 • Efektywna współpraca – wzrost biznesu
 • Budowanie zespołu
 • Zespół w procesie zmiany
 • Budowanie relacji
 • Efektywna komunikacja panaceum na wszystko.
 • spadek motywacji wewnętrznej i wewnątrz zespołowej

Pin It on Pinterest

Share This
Call Now Button