Coaching indywidualny – prezes

Początkowo firma rodzinna, przez kilka lat swojej działalności, urosła do przedsiębiorstwa zatrudniającego ponad 100 osób. Dawne rozwiązania przestały się sprawdzać. Gdzieś umknął także dawny duch współpracy i troski o całość. Zwiększyła się rotacja pracowników, którzy za powód swojego odejścia najczęściej podawali zbyt długie godziny pracy, brak poczucia sensu tego co robią i brak realnego wpływu.

Powrót do dawnych wartości, przywrócenie indywidualnego poczucia sensu i wpływu każdego pracownika.

Proces rozpoczął się określeniem zestawu wartości dla (nowej rzeczywistości) przedsiębiorstwa. Następnym etapem było poszerzenie grupy wpływu – sam prezes nie był już w stanie osobiście wpływać na działalność firmy, postanowił zaprosić do współpracy trzech swoich managerów. Na kolejnych sesjach pracował nad ustaleniem zasad współpracy z managerami i nowym systemem pracy w firmie zapewniającym pracownikom poczucie sensu i wpływu. Najpierw ustalony został sposób zdefiniowania czym jest dla pracowników poczcie sensu i wpływu. Następnie Klient zaplanował przebieg spotkania z grupą managerów, którego celem miało być wyłonienie „miejsc”, w których nad poczuciem sensu i wpływu firma może pracować. Po spotkaniu wrócił na sesje z nowymi pomysłami. Zastanowił się także jak usprawnić przebieg następnego. Celem nowego spotkania z managerami było ustalenie sposobów zwiększenia poczucia sensu i wpływu. Po drugim spotkaniu Klient wrócił już z gotowym planem działania. Ta sesja poświęcona była w całości analizie współpracy w „grupie wpływu” i tego, jak samo jej powstanie pozytywnie wpłynęło na pracowników, którzy poczuli, że ktoś „wreszcie nad wszystkim panuje”. Ostatnia część procesu poświęcona była wypracowaniu zasad współpracy Klienta z „grupą wpływu”. Klient coaching zakończył z myślą, że teraz jest spokojny o przyszłość swojej firmy, co więcej, praca znów zaczęła przynosić mu radość.

Pin It on Pinterest

Share This
Call Now Button