• Czas trwania – 1,5 h.
  • Spotykamy się co 2-3 tygodnie.
  • Liczba sesji zależy od tematu/celu – standardowo pracujemy w blokach: 1 sesja, 3 sesje lub 6 sesji.
  • Spotkanie jest rozmową. Rolą coacha jest (poprzez uważne i aktywne słuchanie, zadawanie pytań, prowadzenie ćwiczeń) wsparcie Klienta w zobaczeniu jak najszerszego kontekstu omawianego zjawiska,  odnalezieniu wszelkich dostępnych mu zasobów, uaktywnieniu motywacji do realizacji celu, ułożeniu drogi dojścia do celu i ostatecznie jego osiągnięciu.

Indywidualna sesja business coaching online

430,00  90 minut

Call Now Button

Pin It on Pinterest